صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

- تب مدیترانه ای فامیلیال چیست؟ تب مدیترانهای خانوادگی یك بیماری غیر عفونی ژنتیكی و التهابی است كه با حملات راجعه تب همراه با درد شكمی و یا درد قفسه سینه و یا درد و التهاب مفصل مشخص میگردد.به طور كلی بیماری در مردمان ناحیه مدیترانه و خاورمیانه دیده میشود. - میزان شیوع بیماری: این بیماری جزو بیماریهای ناشایع است و در برخی کشورها به ویژه کشورهای حاشیه مدیترانه شیوع بالاتری دارد. شیوع بیماری در بالاترین احتمال خود یك در هر 3000 نفر است. این بیماری شایعترین بیماری همراه با تب دوره ای در بسیاری از کشورها از جمله ایران است. این بیماری در نژاد ترک شیوع قابل توجهی دارد و در ایران در استانهای آذربایجان و اردبیل و یا افرادی که اصالتا اهل این شهرهای این استانها به طور شایعتر دیده می شود. - سن شروع بیماری: حملات در 90% بیماران قبل از سن 20 سالگی بروز میكند. بیماری در بیش از 50% این بیماران، در ده سال اول زندگی بروز میكند. ولی گاهی ممکن است شن بروز بیماری در سنین بالاتر حتی تا 50 سالگی باشد. شیوع بیماری در پسران اندكی بیش از دختران است. - علت بیماری چیست؟ علت این بیماری یک جهش ژنی است که باعث می شود یک اسید آمینه که در کنترل التهاب نقش دارد نقص پیدا نماید و در هنگام بروز التهاب بدن نتواند واکنش مناسب را نشان دهد. این موضوع که چرا بیمار به صورت دوره ای دچار التهاب می گردد بخوبی مشخص نیست.